XII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 

Roboczo i uroczyście

W dniu 5 czerwca br. odbyło się XII Walne Zgromadzenie, którego Organizatorem był Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska. Po raz pierwszy posiedzenie rozpoczęło się w I terminie ponieważ było quorum pomimo, iż tradycyjnie brakowało delegatów z gmin : Smołdzino, Ustka, Łeba, Cisna oraz kilku usprawiedliwionych. O frekwencji świadczy również dokumentacja fotograficzna. >> patrz

Część robocza obejmowała, tradycyjnie i obowiązkowo, sprawozdania z działalności statutowej jak i finansowej protokół z XII Walnego , Sprawozdanie Zarządu
oraz pakiet uchwał.

Wśród uchwał nowością były uchwały w sprawie wysokości składki dla członka szczebla samorządu powiatowego oraz o wytypowaniu kandydata na delegata do Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Specyfiką XII Walnego było to, iż wypadło ono prawie dokładnie w 10-tą rocznicę I Walnego (24 czerwca 1999r. w Mosinie), na którym to wybrano Zarząd oraz wyznaczono kierunki działań ,dopracowane na II Walnym (wrzesień 1999r. – Gmina Lutowiska). W związku
z powyższym odbyła się część uroczysta, na którą zaproszono członków Komitetu Założycielskiego oraz byłych członków Zarządu (niestety wszyscy usprawiedliwili swoją nieobecność), historię „w pigułce” przedstawił Prezes Stowarzyszenia >> patrz , a Organizator – Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska wręczył Dyplomy Uznania z okazji X-lecia >> patrz

Za Zarząd

Hubert Prałat