Miesięczne archiwum: luty 2008

UWAGA, dotyczy nie tylko gmin członkowskich, ale wszystkich, które są terytorialnie powiązane z parkami narodowymi lub rezerwatami

UWAGA !! 

UWAGA, zbliża się koniec terminu w jakim należy składać wnioski o zwrot utraconych dochodów z powodu zwolnień w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

Termin tym jest dzień 31 marca, a zasady oraz wzór formularza zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 maja 2007r.

>> pobierz wzór formularza

>> pobierz zasady

Rozporządzenie przewiduje czas na korekty i poprawki (31.05.2008r.) ale aby coś poprawiać lub zmieniać należy złożyć podstawowy wniosek.

Należy również pamiętać, iż wyrok NSA z 3 października 2007r. otwiera drogę do ubiegania się
o zwrot utraconych dochodów za lata 2005, 2006, a nawet 2001r.

>> czytaj artykuł

>> czytaj wyrok NSA

Szczególnie jest to ważne dla gmin, które nie zabiegały o należności za 11 miesięcy 2001r.
lub dopiero teraz zdecydują się poprawić swój budżet. Życzę powodzenia.

Prezes Stowarzyszenia

Hubert Prałat