Miesięczne archiwum: lipiec 2019

XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

28 czerwca 2019 r. odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

Do stowarzyszenia należy 26 gmin, udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 11 osób – reprezentantów gmin członkowskich.  Było to spotkanie podsumowujące czwarty rok piątej kadencji Zarządu oraz dwudziesty rok działalności Stowarzyszenia.
Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.

Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Stwierdzono, że aby osiągnąć zamierzone postulaty należy zmobilizować gminy należące do stowarzyszenia oraz takie, które jeszcze nie są członkami a posiadają na swoim terenie parki narodowe i krajobrazowe.

Podkreślono, że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć w działanie. Każdy z członków postara się zaktywizować swoje sąsiednie gminy.

Dodatkowo podjęto Uchwałę zmieniającą nazwę stowarzyszenia z „Stowarzyszenie Samorządów Polskich współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione” na „Stowarzyszenie Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe”.

Podczas XXIV Walnego Zgromadzenia przeprowadzono także wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Skład przedstawia się następująco:

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu – Witold Ossowski – Burmistrz Brus

Z-ca przewodniczącego Zarządu – Krzysztof Mróz – Wójt Gminy Lutowiska

Sekretarz – Urszula Anna Kolman –Burmistrz Zwierzyńca

Skarbnik – Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice

Członek Zarządu – Przemysław Mieloch – Burmistrz Gminy Mosina

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki

Sekretarz – Przemysław Biesek-Talewski – Burmistrz Czerska

Członek – Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa