Miesięczne archiwum: marzec 2015

Zapraszamy na XIX Walne Zgromadzenie…

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza
delegatów Miast i Gmin Członkowskich

 

na XIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

 

które odbędzie się dnia 15 maja 2015 r. /piątek/ o godz. 1000.  Obrady poprzedzać będzie
posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień 14 maja 2015 r.
/czwartek/ o godz. 1800.

 

Miejsce posiedzenia: Gmina Lutowiska, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego,
Lutowiska 74a

Porządek obrad >>>patrz

Koszt dojazdu oraz pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Miejsce noclegowe można zarezerwować:
1) Restauracja Kresowa Chreptiów – 120 zł/nocleg ze śniadaniem
2) Pensjonat „U Eskulapa” – 60 zł/nocleg ze śniadaniem
3) Gospodarstwo Agroturystyczne „Wilcza Jama” – 120 zł/nocleg ze śniadaniem
lub wybrać z bazy noclegowej Gminy Lutowiska zamieszczonej na stronie internetowej
www.lutowiska.pl, w zakładce „turystyka – gdzie spać” >>>patrz

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach XIX Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia do dnia 15.04.2015 r. mailowo: stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com
lub telefonicznie pod numerem telefonu: (48) 13 461 00 13.

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Mróz