Miesięczne archiwum: maj 2014

Zapraszamy na XVIII Walne Zgromadzenie…

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza
delegatów Miast i Gmin Członkowskich

 

na XVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

 

które odbędzie się dnia 6 czerwca 2014 r. /piątek/ o godz. 1300.  Obrady poprzedzać będzie posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zaplanowane na godz. 1230.

 

Miejsce posiedzenia: Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, piętro 18 Unia Miast Polskich,
wejście od ul. Marszałkowskiej.

 

Porządek obrad w załączeniu >>>patrz

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Mróz

 

 

UWAGA!!!!

Z przyczyn od nas niezależnych zmienione zostało miejsce posiedzenia. Pierwotnie miało być to Krajowe Centrum Obsługi Samorządu Terytorialnego, Warszawa, ul. Poznańska 13/2.
Za utrudnienia przepraszamy!