Miesięczne archiwum: lipiec 2023

SPOTKANIE Z MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

Przewodniczący Witold Ossowski oraz członkowie Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe spotkali się z Małgorzatą Golińską, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Sławomirem Mazurkiem, zastępcą prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematem spotkania był wpływ obszarów przyrodniczo chronionych na funkcjonowanie Gmin, na których terenie takie obszary się znajdują.

Spotkanie odbyło się 27 czerwca 2023 r. w łączności z walnym zebraniem Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe, którego przewodniczącym jest Burmistrz Brus. Do stowarzyszenia należy 25 Gmin.

Posiadanie na terenie gminy obszarów przyrodniczo chronionych wiąże się z zaletami, ale również z wieloma utrudnieniami w kontekście gminnego rozwoju. Mianowicie wpływają one znacząco na proces planowania przestrzennego w gminach oraz determinują ich sytuację prawną.

Tematem rozmowy z Minister Golińską i Prezesem Mazurkiem były korzystne rozwiązania dla samorządów, których tereny gminne zajmują różne formy ochrony przyrody oraz zmiany w polskim prawodawstwie, m.in. dyskutowano o ustawie o ochronie przyrody i potrzebie wdrożenia tzw. „subwencji środowiskowej”.