Miesięczne archiwum: październik 2007

UWAGA, WAŻNE – wyrok NSA, który może dotyczyć wielu gmin

Wyrok NSA

W dniu 3 października 2007 r. zapadł wyrok NSA na mocy, którego wszystkie gminy związane terytorialnie z obszarami parków narodowych, maja prawo dochodzić rekompensaty utraconych dochodów za okres 1 luty 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., roszczenia nie ulegają przedawnieniu.

Informację w tej sprawie zamieściła Rzeczpospolita , na stronach samorządowych, w dniu
10 października br. – tekst w załączeniu >> czytaj