Miesięczne archiwum: marzec 2014

Nasze grono zwiększa się…

Z radością informujemy, iż na przełomie 2013/2014 r. Rady Gmin: Sękowa, Słońsk, Tyrawa
Wołoska, Wiślica oraz Rady Miejskie w: Szklarskiej Porębie, Nowym Warpnie i Czersku podjęły stosowne uchwały wyrażające wolę wstąpienia w szeregi naszej organizacji.

Zgodnie z zapisami Statutu, w dniu 14 marca 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę
o nabyciu przez Miasto Szklarska Poręba oraz Gminy: Słońsk, Tyrawa Wołoska, Sękowa, Nowe Warpno, Czersk praw członków zwyczajnych. Gmina Wiślica, zgodnie z zapisami podjętej przez Radę Gminy uchwały, zyskała prawa członka wspierającego.

Liczymy, iż powyższe fakty umożliwią szersze działanie Stowarzyszenia na rzecz społeczności
lokalnych, zwiększą jego prestiż oraz będą przykładem i zachętą dla innych samorządów. Bo
tylko wspólnie, w oparciu o jak najszerszą bazę przykładów, pomysłów, a czasem i problemów możemy jak najlepiej realizować nasze statutowe cele.