Miesięczne archiwum: grudzień 2007

Kolejne źródło informacji…

Kolejne źródło informacji, dobrej i przystępnie podanej informacji nigdy za wiele

Centrum Informacji o Środowisku działa w strukturach Ministerstwa Środowiska, od około dwóch lat jest dostępna jego strona informacyjno – edukacyjna www.ekoportal.gov.pl .

Pod koniec października br. na elektronicznych stronach Centrum ukazał się z Biuletyn Informacyjny Nr 1, którego autorami, a w tym wymiarze również właścicielami, są pracownicy
i współpracownicy Centrum.

Za zgodą Dyrektora CIOŚ – Pana Cezarego Starczewskiego (otrzymaliśmy ją 27.11.br) publikujemy w/w informator na naszych stronach >> czytaj

Równocześnie zamieszczamy na stronie głównej linki do : www.ekoportal.gov.pl oraz www.cios.gov.pl

Miłej lektury, szczególnie materiałów dotyczących tematów : Natura 2000 oraz konfliktów
i ich rozwiązywania.

H.P.