O nas

  KLAUZULA INFORMACYJNA

Witamy na stronach Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami
Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie
chronione.

Stowarzyszenie miało i ma na celu skupienie przede wszystkim lokalnych samorządów, a jest
ich łącznie 315, które terytorialnie związane są z obszarami 23 parków narodowych oraz gmin, na obszarze których występują tereny objęte innymi formami ochrony przyrody. Ich „związki terytorialne” są różne od 4 ha (Gmina Zamość – Roztoczański PN) do prawie 23 tys. ha (Gmina Lutowiska – Bieszczadzki PN), a więc i skala problemów różna. Aktualnie członkami Stowarzyszenia jest 26 gmin. Są to samorządy lokalne o znaczących związkach terytorialnych, które uznały, iż podstawą skutecznej ochrony środowiska naturalnego w Polsce jest szeroko pojęta edukacja oraz dobre, spójne prawo gwarantujące i umożliwiające partnerską współpracę oraz zrównoważony rozwój.

Początek Stowarzyszenia to spotkanie przedstawicieli samorządów związanych z terenami
parków narodowych w Smołdzinie (Słowiński PN) w dniach 19-21 luty 1999r. Przyjęto wówczas Deklarację założycielską, którą podpisali przedstawiciele gmin: Łapy, Smołdzino, Lutowiska, Międzyzdroje, Urszulin, Czorsztyn, Mosina, Chojnice, Białowieża, Zawoja, Łeba, Leoncin,
Kampinos. Przyjęto również Statut Stowarzyszenia.

W dniu 24 maja 1999r. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w dziale A
pod numerem 562 księgi rejestrowej w Sądzie Okręgowym w Słupsku. W dniu 24 czerwca 1999r. w Mosinie (Wielkopolski PN), odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Dołączyły do Nas gminy: Puszczykowo, Zakopane, Zwierzyniec, Cisna, Sułoszowa, Ustka, Wicko, Bukowina Tatrzańska, a potem inne.
W dniu 31 stycznia 2002r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem 0000081210.

W roku 2013 minęło 14 lat działalności Stowarzyszenia. Na XVII Walnym Zgromadzeniu
(27 września 2013 r.) rozpoczęliśmy nowy etap „w życiu” naszej organizacji. Wybrano nowe
władze, wprowadzono zmiany w Statucie poszerzając zakres działalności, która do tej pory
opierała się na współpracy z samorządami posiadającymi na swym terenie tylko Parki
Narodowe, a przecież problemem dla samorządów mogą być również inne formy ochrony
przyrody.

Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo nas poznać, a może i nawiązać współpracę.

Zapraszamy …

 Lista Gmin – Członków Stowarzyszenia
Białowieża
Brusy
Bukowina Tatrzańska
Chojnice
Cisna
Czersk
Krempna
Lewin Klodzki
Lutowiska
Łeba
Mosina
Niedźwiedź
Nowe Warpno
Radków
Sękowa
Słońsk
Smołdzino
Sułoszowa
Suwałki
Szklarska Poręba
Tyrawa Wołoska
Urszulin
Wiślica
Zakopane
Zawoja
Zwierzyniec