XXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

29 września 2020 r. odbyło się XXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.
Do stowarzyszenia należy 26 gmin, udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 9 osób – reprezentantów gmin członkowskich. Było to spotkanie podsumowujące pierwszy rok szóstej kadencji Zarządu oraz dwudziesty pierwszy rok działalności Stowarzyszenia.
Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia zwłaszcza nad projektem ustawy dotyczącej subwencji ekologicznej.
Podkreślono, że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć
w działanie. Każdy z członków postara się zaktywizować swoje sąsiednie gminy.
W tym roku Walne zebranie zwołano w późniejszym terminie w związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.