Miesięczne archiwum: lipiec 2008

XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W dniach 5-6 czerwca br. odbyło się XI Walne Zgromadzenie.

Organizatorem i zarazem gospodarzem spotkania, które odbyło się w ośrodku wczasowym,
w Porębie Wielkiej – Koninki, był Wójt Gminy Niedźwiedź – Pan Janusz Potaczek.

W dniu 5 czerwca odbyły się spotkania robocze Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz terenowe spotkanie z Dyrektorem Gorczańskiego PN, Panem Januszem Tomasiewiczem, który zaprezentował walory i problemy związane z obszarem parku.

W dniu 6 czerwca odbyło się główne posiedzenie, którego przebieg i treść oddaje protokół sporządzony przez organizatora >> patrz oraz krótki fotoreportaż >> patrz

Frekwencja, ze strony delegatów była tradycyjna czyli poniżej 50% ale za to dopisali zaproszeni goście, którzy poparli ideę i sens istnienia Stowarzyszenia, a nawet wyrazili wolę przystąpienia, jako Gmina Mszana Dolna i Powiat Limanowski.

W gronie zaproszonych gości był również redaktor gazety „Dziennik Polski” co znalazło swoje odbicie na jego łamach.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Hubert Prałat

Kolejne propozycje zmian w ustawie o ochronie przyrody

Kolejne propozycje zmian – w dniu 30 maja br. zamieściliśmy na naszej stronie projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody, autorstwa osób z kręgów Państwowej Rady Ochrony Przyrody, datowany 15.05.2008 r.

Teraz zamieszczamy projekt, zmiany do zmiany, z dnia 03.06.2008r. projekt_zmiana_ustawy-15.05  >> patrz

Należy zaznaczyć, że powyższe propozycje dotyczą ujednoliconego projektu zmiany, nieznanego nam autorstwa, który ukazał się w marcu br. ustawa_oos_16.05.2008  >> patrz

Dziwi ta duża aktywność w tworzeniu kolejnych projektów zmiany ustawy, szczególnie w kontekście wypowiedzi Pana Wiceministra – Głównego Konserwatora Przyrody, iż w czwartym kwartale bieżącego roku rozpoczną się prace nad tekstem zupełnie nowej ustawy pod roboczym tytułem: „Prawo ochrony przyrody i krajobrazu”.

Może jest to akcja „faktów dokonanych” tworzących bazę dla nowej ustawy, będziemy bacznie śledzili rozwój wypadków, a swój komentarz zamieścimy wkrótce.

Hubert Prałat