Miesięczne archiwum: czerwiec 2016

Zapraszamy na XX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia…

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na XX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się dnia 24.06.2016 r. w Gminie Bukowina Tatrzańska

Miejsce posiedzenia: Ośrodek Wypoczynkowy Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Porządek obrad w załączeniu >>>patrz

Koszt dojazdu oraz pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w Ośrodku Wypoczynkowym Grand Stasinda, tel. 18 263 77 07, kom. 603 715 382

  • Budynek I – 80 zł/osoba/nocleg, śniadanie 20 zł/osoba
  • Budynek II – 60 zł/osoba/nocleg, śniadanie 20 zł/osoba

lub wybrać z bazy noclegowej Gminy Bukowina Tatrzańska zamieszczonej na stronie internetowej ugbukowinatatrzanska.pl – gdzie spać.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach XX Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia do dnia 15.06.2015 r. mailowo: stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: (48) 13 461 00 13.

W imieniu Zarządu
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz