Miesięczne archiwum: sierpień 2016

XX Walne Zgromadzenie za nami…

XX Walne Zgromadzenie odbyło się 24 czerwca 2016 r. Tym razem delegaci gmin członkowskich gościli w gminie Bukowina Tatrzańska. W obradach wzięło udział 11 osób. Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej,
a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium za rok 2015,
podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Głównym tematem dyskusji jak miała miejsce podczas zebrania była kwestia realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z ustawą
o subwencji ekologicznej. Wszyscy obecni na zebranie zadeklarowali zgodnie kontynuację starań o przyjęcie projektu uchwały przez parlamentarzystów – podjęto Uchwałę oraz wystosowano apel do Prezesa Rady Ministrów. >>>patrz
Wszystkim, którzy wzięli udział w obradach serdecznie dziękuję.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz