Archiwa autora: Angelika Rzeczkowska

XXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

29 września 2020 r. odbyło się XXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.
Do stowarzyszenia należy 26 gmin, udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 9 osób – reprezentantów gmin członkowskich. Było to spotkanie podsumowujące pierwszy rok szóstej kadencji Zarządu oraz dwudziesty pierwszy rok działalności Stowarzyszenia.
Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia zwłaszcza nad projektem ustawy dotyczącej subwencji ekologicznej.
Podkreślono, że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć
w działanie. Każdy z członków postara się zaktywizować swoje sąsiednie gminy.
W tym roku Walne zebranie zwołano w późniejszym terminie w związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

28 czerwca 2019 r. odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

Do stowarzyszenia należy 26 gmin, udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 11 osób – reprezentantów gmin członkowskich.  Było to spotkanie podsumowujące czwarty rok piątej kadencji Zarządu oraz dwudziesty rok działalności Stowarzyszenia.
Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.

Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Stwierdzono, że aby osiągnąć zamierzone postulaty należy zmobilizować gminy należące do stowarzyszenia oraz takie, które jeszcze nie są członkami a posiadają na swoim terenie parki narodowe i krajobrazowe.

Podkreślono, że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć w działanie. Każdy z członków postara się zaktywizować swoje sąsiednie gminy.

Dodatkowo podjęto Uchwałę zmieniającą nazwę stowarzyszenia z „Stowarzyszenie Samorządów Polskich współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione” na „Stowarzyszenie Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe”.

Podczas XXIV Walnego Zgromadzenia przeprowadzono także wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Skład przedstawia się następująco:

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu – Witold Ossowski – Burmistrz Brus

Z-ca przewodniczącego Zarządu – Krzysztof Mróz – Wójt Gminy Lutowiska

Sekretarz – Urszula Anna Kolman –Burmistrz Zwierzyńca

Skarbnik – Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice

Członek Zarządu – Przemysław Mieloch – Burmistrz Gminy Mosina

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki

Sekretarz – Przemysław Biesek-Talewski – Burmistrz Czerska

Członek – Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa

 

XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia za nami…

Walne Zgromadzenie odbyło się 8 czerwca 2018 r. w Zawoi i wzięło w nim udział 9 osób –
reprezentantów gmin członkowskich. Było to spotkanie podsumowujące trzeci rok piątej
kadencji Zarządu oraz dziewiętnasty rok działalności Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania
wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje
stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Ogólnie stwierdzono, że aby osiągnąć zamierzone postulaty należy spotykać się z lokalnymi parlamentarzystami, którzy pomogą nam „otworzyć drzwi do Sejmu” i zrealizować nasz cel. Podkreślono,
że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć w działanie. Wszyscy musimy szukać jakichś dróg dojścia. Wszyscy zebrani zgodzili się z tym stwierdzeniem.
W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego złożoną przez p. Krzysztofa Mroza dokonano zmian w składzie personalno-funkcyjnym Zarządu. Na nowego Przewodniczącego wybrano p. Witolda Ossowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu, zaś p. Krzysztof Mróz został Zastępcą Przewodniczącego. Skład Zarządu po zmianach przedstawia się następująco:

Przewodniczący Zarządu – Witold Ossowski
Z-ca przewodniczącego Zarządu – Krzysztof Mróz
Z-ca przewodniczącego Zarządu – Jan Skiba
Sekretarz – Joanna Klimek – Szymanowicz
Skarbnik – Franciszek Górecki
Członek Zarządu – Zbigniew Szczepański

W imieniu Zarządu

Krzysztof Mróz

ZAPRASZAMY NA XXIII WALNE ZGROMADZENIE…

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na Nadzwyczajne XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się dnia 8.06.2017 r. (piątek) w Gminie Zawoja

Miejsce posiedzenia: HOTEL Jawor, ul. Wilczna 1847, 34-223 Zawoja

Porządek obrad >>>patrz

Koszt dojazdu oraz noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w hotelu JAWOR, http://hotel-jawor.pl tel. kontaktowy 33 3003085, Gmina Zawoja, lub wybrać z bazy noclegowej Gminy Zawoja zamieszczonej na stronie internetowej www.zawoja.pl, w zakładce turystyka.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 325.05.2018 r. mailowo:
stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:
721 653 495.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz

Zaproszenie na XXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (…)

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na Nadzwyczajne XXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się dnia 9.06.2017 r. (piątek) w Gminie Niedźwiedź

Miejsce posiedzenia: Poręba Wielka 765, Koninki, 34-735 Niedźwiedź

Porządek obrad >>>patrz

Koszt dojazdu oraz pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w hotelu Górski Raj, Poręba Wielka 765, Koninki, 34-735 Niedźwiedź, Gmina Niedźwiedź, tel. 18 331 80 11, lub wybrać z bazy noclegowej
Gminy Niedźwiedź zamieszczonej na stronie internetowej www.niedzwiedz.iap.pl,
w zakładce Baza agroturystyczna.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 31.05.2017 r. mailowo:
stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:
(48) 13 461 00 13.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz

Spotkaliśmy się po raz kolejny

W dniu 7.10.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne XXI Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz
Samorządów Posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. W spotkaniu udział wzięło 16 przedstawicieli – delegatów z 13 gmin członkowskich naszej organizacji.
Najważniejszym omawianym tematem była subwencja ekologiczna. Przewodniczący odczytał
pismo wystosowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Pana Wiesława Janczyka  dotyczące tejże subwencji >>>patrz Pomimo, że proponowane przez nasze stowarzyszenie
rozwiązania zaopiniowane zostały negatywnie przez Pana Janczyka wszyscy uczestnicy obrad podkreślili, że mimo pojawiających się przeszkód, w dalszym ciągu warto zabiegać i podejmować trud związany z wprowadzeniem w życie subwencji ekologicznej Mamy nadzieję, że dzięki pomocy Pana Posła Bogdana Rzońcy oraz Pana Senatora Zdzisława Pupy sprawa subwencji
środowiskowej, o której wprowadzenie walczy Stowarzyszenie nabierze tempa.
Oto krótka informacja o podjętych działaniach:
>>>pismo 1
>>>pismo 2
>>>pismo 3
Rzec by można, że po raz kolejny chcą się nas pozbyć… ale my działamy w myśl przysłowia
„jak nie drzwiami to oknem” i nadal dążyć będziemy do organizacji spotkań z osobami mającymi wpływ na wdrożenie subwencji środowiskowej.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Przewodniczący Krzysztof Mróz