Zaproszenie na XXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (…)

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na Nadzwyczajne XXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się dnia 9.06.2017 r. (piątek) w Gminie Niedźwiedź

Miejsce posiedzenia: Poręba Wielka 765, Koninki, 34-735 Niedźwiedź

Porządek obrad >>>patrz

Koszt dojazdu oraz pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w hotelu Górski Raj, Poręba Wielka 765, Koninki, 34-735 Niedźwiedź, Gmina Niedźwiedź, tel. 18 331 80 11, lub wybrać z bazy noclegowej
Gminy Niedźwiedź zamieszczonej na stronie internetowej www.niedzwiedz.iap.pl,
w zakładce Baza agroturystyczna.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 31.05.2017 r. mailowo:
stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:
(48) 13 461 00 13.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz