Miesięczne archiwum: październik 2008

Polityczne i filozoficzne źródła ideologii ekologii glebokiej i nurtów pokrewnych. Tadeusz Burger

Polityczne i filozoficzne źródła ideologii ekologii głębokiej i nurtów pokrewnych.
Tadeusz Burger

Ekologia, potocznie, kojarzy się z ochroną środowiska i przyrody, a także działaniami
na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale okazuje się, że ma ona swoje podłoże
filozoficzne i ideologiczne.

>>pobierz artykuł

Artykuł publikujemy za zgodą autora, Pana Tadeusza Burgera, socjologa badającego,
od wielu lat, świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz źródła i mechanizmy konfliktów społecznych związanych z ochroną przyrody i środowiska.