Miesięczne archiwum: styczeń 2009

Prace nad planami ochrony dla parków narodowych..

Prace nad planami

W 2002r. wszystkie plany ochrony parków narodowych straciły swoją moc prawną, był to skutek zapisów w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie przyrody (z kwietnia 2004r.) podejmowano próby opracowania i uchwalenia tych planów ale prace te nie przynosiły oczekiwanych efektów.

Brak planu ochrony stał się istotnym utrudnieniem kreowania polityki ochronnej dla terenów parków narodowych i ich otulin, zastępuje się ten fakt tworzeniem zbiorów „zadań ochronnych” na określony przedział czasowy.

W połowie grudnia 2008r. dotarły do nas trzy projekty takich opracowań, a dotyczących :

– Biebrzańskiego Parku Narodowego; >> patrz

– Gorczańskiego Parku Narodowego; >> patrz

– Parku Narodowego Gór Stołowych. >> patrz

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nimi.