Miesięczne archiwum: grudzień 2013

Projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

27 marca 2013 r. w Sejmie w Sali Kolumnowej odbyło się spotkanie Klubu Parlamentarnego PSL z przedstawicielami gmin, które mają zostać objęte dofinansowaniem z budżetu państwa ze względu na położenie na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych.

W spotkaniu tym uczestniczył wójt Gminy Lutowiska – Krzysztof Mróz, obecny Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, który przedstawił problem ograniczonych możliwości rozwojowych na przykładzie własnej gminy. Gmina Lutowiska jest jedną z największych gmin w kraju o jednocześnie najmniejszym wskaźniku zaludnienia (niecałe 5 osób na 1 km2).

Zapis przebiegu posiedzenia komisji

Pełna retransmisja konferencji.

application/pdf Projekt ustawy.pdf(745.7 kB)