Spotkaliśmy się po raz kolejny

W dniu 7.10.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne XXI Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz
Samorządów Posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. W spotkaniu udział wzięło 16 przedstawicieli – delegatów z 13 gmin członkowskich naszej organizacji.
Najważniejszym omawianym tematem była subwencja ekologiczna. Przewodniczący odczytał
pismo wystosowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Pana Wiesława Janczyka  dotyczące tejże subwencji >>>patrz Pomimo, że proponowane przez nasze stowarzyszenie
rozwiązania zaopiniowane zostały negatywnie przez Pana Janczyka wszyscy uczestnicy obrad podkreślili, że mimo pojawiających się przeszkód, w dalszym ciągu warto zabiegać i podejmować trud związany z wprowadzeniem w życie subwencji ekologicznej Mamy nadzieję, że dzięki pomocy Pana Posła Bogdana Rzońcy oraz Pana Senatora Zdzisława Pupy sprawa subwencji
środowiskowej, o której wprowadzenie walczy Stowarzyszenie nabierze tempa.
Oto krótka informacja o podjętych działaniach:
>>>pismo 1
>>>pismo 2
>>>pismo 3
Rzec by można, że po raz kolejny chcą się nas pozbyć… ale my działamy w myśl przysłowia
„jak nie drzwiami to oknem” i nadal dążyć będziemy do organizacji spotkań z osobami mającymi wpływ na wdrożenie subwencji środowiskowej.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Przewodniczący Krzysztof Mróz