Zapraszamy na Nadzwyczajne XXI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na Nadzwyczajne XXI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się dnia 07.10.2016 r. (piątek) w Gminie Lutowiska

Miejsce posiedzenia: Siedlisko Carpathia, Muczne 3a, 38-713 Muczne, gmina Lutowiska

Porządek obrad w załączeniu >>>patrz

Koszt dojazdu oraz pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w Ośrodku Centrum Promocji Leśnictwa, Muczne 2, 38-713 Muczne, gmina Lutowiska, tel. 784 582 893 – Pan Adam Śmigielski lub wybrać z bazy noclegowej Gminy Lutowiska zamieszczonej na stronie internetowej www.lutowiska.pl –
turystyka/gdzie spać.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 23.09.2016 r. mailowo:
stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:
(48) 13 461 00 13.

W imieniu Zarządu
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz