Barometr zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój podstawą ochrony przyrody i środowiska

Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, miedzy innymi, prowadzi działania w ramach projektu
„Eko – Herkules”, który jest programem aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jednym z przejawów tej działalności są publikacje pt.: „Barometr zrównoważonego rozwoju”, realizowane przy wsparciu finansowym : Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Fundacji Oak i Fundacji Heinricha Bolla.

Stowarzyszenie otrzymało już dwie edycje tej publikacji ale ich przeniesienie na naszą stronę jest technicznie trudne do realizacji. Jednak w tym roku otrzymaliśmy dodatkowo „Informator
o siedmiu strategiach tematycznych do szóstego programu działania w zakresie ochrony środowiska (6EAP)UE” i ten materiał Państwu udostępniamy >> pobierz

Zainteresowanych pełnym spektrum działania Instytutu odsyłamy na stronę :
www.ine-isd.org.pl , uważamy, iż edukacji, każdej ze stron, nigdy nie jest za wiele, szczególnie
w tematyce ochrony przyrody i środowiska czyli problematyce często wywołującej kontrowersje, napięcia, a nawet konflikty.

…”Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju ma prowadzić do respektowania godności ludzkiej, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety, a jej wdrażanie ma służyć zmianie zachowań na takie, które będą tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość, polegającą na : integralności przyrodniczej, żywotności gospodarczej i aktywności społecznej dla potrzeb obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń.”

/cytat z okładki publikacji Instytutu/ Zapraszamy do lektury.

Hubert Prałat