Konferencja w Olsztynie

Kolejna przymiarka do utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego

W dniu 29 czerwca z inicjatywy Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w Olsztynie, odbyła się konferencja na temat : „ Park narodowy – szansą dla Mazur”. Załączamy komunikat prasowy w tej sprawie >> patrz oraz postaramy się zamieścić krótkie sprawozdanie lub podsumowanie, po pozyskaniu materiałów. Stowarzyszenie reprezentował kol. Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta Gminy Suwałki.

Hubert Prałat