Zabiegi ochronno-sanitarne w obszarach prawnie chronionych

Zabiegi ochronno-sanitarne w obszarach prawnie chronionych

Często przebywając na terenie parku narodowego, parku krajobrazowego czy też wędrując po granicy lub w obrębie rezerwatu nasuwa się nam pytanie – czemu tu taki bałagan ?, dlaczego nikt nie uprzątnie tych wiatrołomów, uschniętych lub obumarłych drzew ?

Podobne zarzuty, chociaż z innym uzasadnienie – nie estetycznym ale praktycznym, często wysuwają pracownicy lasów państwowych. W ich wypowiedziach dominują obawy o przyszłość sąsiadujących lasów, wykorzystywanych gospodarczo, a zagrożonych inwazją szkodników, dla których obumarłe drzewa są optymalnym środowiskiem i wylęgarnią.

W celu przybliżenia tego problemu – szkodniki – niszczyć czy chronić ? – publikujemy stanowisko Państwowej Rady Ochrony Przyrody i podsuwamy temat do przemyśleń >> patrz