Ocena oddziaływania na środowisko przy współfinansowaniu

Ocena oddziaływania na środowisko przy współfinansowaniu

Wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jest dość skomplikowane i często czasochłonne przy inwestycjach realizowanych ze środków własnych ale stopień trudności wzrasta zdecydowanie jeżeli wchodzimy w przedsięwzięcie współfinansowane przez UE.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w marcu 2007 r., przygotowało „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych”, które udostępniamy zainteresowanym >> patrz