X Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – Gmina Radków – 31 maja 2007 r.

W dniu 31 maja 2007 r. odbyło się X Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Radków – Pan Jan Bednarczyk.

Udział w posiedzeniu potwierdziło 13 gmin członkowskich, niestety faktycznie przybyło tylko
10 przedstawicieli, a więc zgodnie ze Statutem posiedzenie mogło się odbyć w II terminie czyli
30 minut później. Ze swojej deklaracji nie wywiązały się gminy : Zakopane, Sułoszowa
i Niedźwiedź.

X Walne było podwójnie ważne ponieważ zamykało ono ósmy rok działalności oraz
II kadencję. W związku z tym Zarząd złożył dwa sprawozdania ze swej działalności:

• za okres 22.06.2006r – 30.05.2007r. >>patrz

• za lata 2003 – 2007 >>patrz

Pełen materiał, łącznie z uchwałami X Walnego Zgromadzenia, zostanie przesłany do gmin członkowskich.

Należy poinformować, że nastąpiły zmiany personalne w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wolą delegatów, w tajnym głosowaniu :

• w składzie Zarządu kol. Piotra Bąka zastąpił kol. Alfred Litwinowicz – Wójt Białowieży,
w III kadencji będzie on pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Zarządu, pozostałe osoby pozostały;

• w składzie Komisji Rewizyjnej kol. Gorajczyka (Wójt Gminy Sułoszowa) zastąpił kol. Jan Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Radków, pozostałe osoby bez zmian.

Istotną informacją jest fakt, że kol. Piotr Bąk, członek PROP, został przyjęty, uchwałą Zarządu przy pełnym poparciu delegatów, jako Członek Wspierający Stowarzyszenia.

Z przebiegiem X Walnego Zgromadzenia, wytycznymi oraz propozycjami na dziewiąty rok
i II kadencję działalności można zapoznać się poprzez zapisy Protokołu >>patrz

Na zakończenie tego komunikatu proponuję kilka fotomigawek >>patrz .

W imieniu Zarządu

Hubert Prałat
Przewodniczący