Zespół Prezydenta RP do Opracowania Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej

Zespół Prezydenta RP do Opracowania Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej

Już w pierwszej połowie 2006 r. samorządowcy Gminy Białowieża zgłaszali swoje zainteresowanie i wolę współdziałania w pracach Komisji Senatu oraz mającym powstać
Zespole Prezydenta RP.

Jednak ich próby i prośby nie zostały wysłuchane.

W ostatnich dniach dotarły do nas projekty trzech dokumentów opracowanych przez w/w Zespół, a dodatkowo możemy poznać skład personalny tegoż. Zapraszam do lektury, a nasz komentarz, szczególnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw, ukaże się wkrótce.

Przeczytaj projekty i ich uzasadnienie >> patrz