„Najważniejsze problemy ochrony przyrody w Polsce”

…materiał pod takim tytułem zamieściliśmy na początku kwietnia br. i faktycznie ma on podtytuł „ materiał roboczy” ale jest opatrzony datą 25.03.2007 r.. Dziwi więc stanowisko
Z-cy Przewodniczącego PROP-u, który zarzuca nam publikowanie materiałów roboczych – niekompletnych i zaleca nam zamieszczenie tekstu podobno pełnego ale z datą 09.03.2007r.,
co niniejszym czynimy.

>> Stanowisko wobec kryzysu

>> pismo do Pana Ministra

>> załącznik do powyższego – „Najważniejsze problemy ”