WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

Zarząd i przedstawiciele Gmin członkowskich Stowarzyszenia Samorządów posiadających  na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe odbyli walne zebranie wyborcze. Jednym z gości była Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Podczas zebrania zdecydowano o składzie Zarządu Stowarzyszenia na kolejne cztery lata.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Przewodniczący Zarządu – Witold Ossowski, burmistrz gminy Brusy;

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Stanisław Gorajczyk, wójt gminy Sułoszowa;

Skarbnik – Zbigniew Szczepański, wójt gminy Chojnice;

Sekretarz – Karolina Listwan-Franczak, zastępca wójta gminy Zawoja;

Członkowie zarządu – Urszula Kolmann, burmistrz gminy Zwierzyniec oraz Krzysztof Mróz, wójt gminy Lutowiska.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Zbigniew Mackiewicz – wójt gminy Suwałki;

Przemysław Biesek – Talewski – burmistrz Czerska;

Małgorzata Małuch – wójt gminy Sękowa.

Gośćmi zebrania byli: Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i Główny Konserwator Przyrody oraz Sławomir Mazurek, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dyskusja obejmowała zagadnienia dotyczące działalności gmin w oparciu o funkcjonowanie na ich terenach obszarów przyrodniczo chronionych. Wskazano na zalety i utrudnienia, jakie niosą z sobą Parki Narodowe w kontekście gminnego rozwoju. Omówiono liczne rozwiązania, zmiany w polskim prawodawstwie m.in. w ustawie o ochronie przyrody. Członkowie stowarzyszenia wskazywali silną potrzebę wdrożenia tzw. „subwencji środowiskowej” dla tych samorządów, w których tereny objęte są różnymi formami ochrony przyrody.

Pani minister Golińska zapewniła o dalszych rozmowach i tworzeniu w miarę możliwości projektów związanych ze wsparciem ekonomicznym i działalnością tych gmin. Ponadto Pan Prezes Mazurek wskazał, że NFOŚiGW prowadzi różnorodne programy dla gmin.

W zebraniu uczestniczyli reprezentanci Gminy: Lutowiska, Zwierzyniec, Sękowa, Chojnice, Białowieża, Suwałki, Zawoja, Sułoszowa, Czersk i Brusy.

 

XXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

29 września 2020 r. odbyło się XXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.
Do stowarzyszenia należy 26 gmin, udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 9 osób – reprezentantów gmin członkowskich. Było to spotkanie podsumowujące pierwszy rok szóstej kadencji Zarządu oraz dwudziesty pierwszy rok działalności Stowarzyszenia.
Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia zwłaszcza nad projektem ustawy dotyczącej subwencji ekologicznej.
Podkreślono, że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć
w działanie. Każdy z członków postara się zaktywizować swoje sąsiednie gminy.
W tym roku Walne zebranie zwołano w późniejszym terminie w związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

28 czerwca 2019 r. odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

Do stowarzyszenia należy 26 gmin, udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 11 osób – reprezentantów gmin członkowskich.  Było to spotkanie podsumowujące czwarty rok piątej kadencji Zarządu oraz dwudziesty rok działalności Stowarzyszenia.
Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.

Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Stwierdzono, że aby osiągnąć zamierzone postulaty należy zmobilizować gminy należące do stowarzyszenia oraz takie, które jeszcze nie są członkami a posiadają na swoim terenie parki narodowe i krajobrazowe.

Podkreślono, że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć w działanie. Każdy z członków postara się zaktywizować swoje sąsiednie gminy.

Dodatkowo podjęto Uchwałę zmieniającą nazwę stowarzyszenia z „Stowarzyszenie Samorządów Polskich współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione” na „Stowarzyszenie Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe”.

Podczas XXIV Walnego Zgromadzenia przeprowadzono także wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Skład przedstawia się następująco:

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu – Witold Ossowski – Burmistrz Brus

Z-ca przewodniczącego Zarządu – Krzysztof Mróz – Wójt Gminy Lutowiska

Sekretarz – Urszula Anna Kolman –Burmistrz Zwierzyńca

Skarbnik – Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice

Członek Zarządu – Przemysław Mieloch – Burmistrz Gminy Mosina

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki

Sekretarz – Przemysław Biesek-Talewski – Burmistrz Czerska

Członek – Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa

 

XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia za nami…

Walne Zgromadzenie odbyło się 8 czerwca 2018 r. w Zawoi i wzięło w nim udział 9 osób –
reprezentantów gmin członkowskich. Było to spotkanie podsumowujące trzeci rok piątej
kadencji Zarządu oraz dziewiętnasty rok działalności Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania
wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje
stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Ogólnie stwierdzono, że aby osiągnąć zamierzone postulaty należy spotykać się z lokalnymi parlamentarzystami, którzy pomogą nam „otworzyć drzwi do Sejmu” i zrealizować nasz cel. Podkreślono,
że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć w działanie. Wszyscy musimy szukać jakichś dróg dojścia. Wszyscy zebrani zgodzili się z tym stwierdzeniem.
W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego złożoną przez p. Krzysztofa Mroza dokonano zmian w składzie personalno-funkcyjnym Zarządu. Na nowego Przewodniczącego wybrano p. Witolda Ossowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu, zaś p. Krzysztof Mróz został Zastępcą Przewodniczącego. Skład Zarządu po zmianach przedstawia się następująco:

Przewodniczący Zarządu – Witold Ossowski
Z-ca przewodniczącego Zarządu – Krzysztof Mróz
Z-ca przewodniczącego Zarządu – Jan Skiba
Sekretarz – Joanna Klimek – Szymanowicz
Skarbnik – Franciszek Górecki
Członek Zarządu – Zbigniew Szczepański

W imieniu Zarządu

Krzysztof Mróz

ZAPRASZAMY NA XXIII WALNE ZGROMADZENIE…

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na Nadzwyczajne XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się dnia 8.06.2017 r. (piątek) w Gminie Zawoja

Miejsce posiedzenia: HOTEL Jawor, ul. Wilczna 1847, 34-223 Zawoja

Porządek obrad >>>patrz

Koszt dojazdu oraz noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w hotelu JAWOR, http://hotel-jawor.pl tel. kontaktowy 33 3003085, Gmina Zawoja, lub wybrać z bazy noclegowej Gminy Zawoja zamieszczonej na stronie internetowej www.zawoja.pl, w zakładce turystyka.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 325.05.2018 r. mailowo:
stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:
721 653 495.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz