Archiwa kategorii: Aktualności

XXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

29 września 2020 r. odbyło się XXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.
Do stowarzyszenia należy 26 gmin, udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 9 osób – reprezentantów gmin członkowskich. Było to spotkanie podsumowujące pierwszy rok szóstej kadencji Zarządu oraz dwudziesty pierwszy rok działalności Stowarzyszenia.
Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia zwłaszcza nad projektem ustawy dotyczącej subwencji ekologicznej.
Podkreślono, że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć
w działanie. Każdy z członków postara się zaktywizować swoje sąsiednie gminy.
W tym roku Walne zebranie zwołano w późniejszym terminie w związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

28 czerwca 2019 r. odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe.

Do stowarzyszenia należy 26 gmin, udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 11 osób – reprezentantów gmin członkowskich.  Było to spotkanie podsumowujące czwarty rok piątej kadencji Zarządu oraz dwudziesty rok działalności Stowarzyszenia.
Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.

Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Stwierdzono, że aby osiągnąć zamierzone postulaty należy zmobilizować gminy należące do stowarzyszenia oraz takie, które jeszcze nie są członkami a posiadają na swoim terenie parki narodowe i krajobrazowe.

Podkreślono, że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć w działanie. Każdy z członków postara się zaktywizować swoje sąsiednie gminy.

Dodatkowo podjęto Uchwałę zmieniającą nazwę stowarzyszenia z „Stowarzyszenie Samorządów Polskich współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione” na „Stowarzyszenie Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe”.

Podczas XXIV Walnego Zgromadzenia przeprowadzono także wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Skład przedstawia się następująco:

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu – Witold Ossowski – Burmistrz Brus

Z-ca przewodniczącego Zarządu – Krzysztof Mróz – Wójt Gminy Lutowiska

Sekretarz – Urszula Anna Kolman –Burmistrz Zwierzyńca

Skarbnik – Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice

Członek Zarządu – Przemysław Mieloch – Burmistrz Gminy Mosina

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki

Sekretarz – Przemysław Biesek-Talewski – Burmistrz Czerska

Członek – Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa

 

XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia za nami…

Walne Zgromadzenie odbyło się 8 czerwca 2018 r. w Zawoi i wzięło w nim udział 9 osób –
reprezentantów gmin członkowskich. Było to spotkanie podsumowujące trzeci rok piątej
kadencji Zarządu oraz dziewiętnasty rok działalności Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania
wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje
stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Ogólnie stwierdzono, że aby osiągnąć zamierzone postulaty należy spotykać się z lokalnymi parlamentarzystami, którzy pomogą nam „otworzyć drzwi do Sejmu” i zrealizować nasz cel. Podkreślono,
że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć w działanie. Wszyscy musimy szukać jakichś dróg dojścia. Wszyscy zebrani zgodzili się z tym stwierdzeniem.
W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego złożoną przez p. Krzysztofa Mroza dokonano zmian w składzie personalno-funkcyjnym Zarządu. Na nowego Przewodniczącego wybrano p. Witolda Ossowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu, zaś p. Krzysztof Mróz został Zastępcą Przewodniczącego. Skład Zarządu po zmianach przedstawia się następująco:

Przewodniczący Zarządu – Witold Ossowski
Z-ca przewodniczącego Zarządu – Krzysztof Mróz
Z-ca przewodniczącego Zarządu – Jan Skiba
Sekretarz – Joanna Klimek – Szymanowicz
Skarbnik – Franciszek Górecki
Członek Zarządu – Zbigniew Szczepański

W imieniu Zarządu

Krzysztof Mróz

ZAPRASZAMY NA XXIII WALNE ZGROMADZENIE…

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na Nadzwyczajne XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się dnia 8.06.2017 r. (piątek) w Gminie Zawoja

Miejsce posiedzenia: HOTEL Jawor, ul. Wilczna 1847, 34-223 Zawoja

Porządek obrad >>>patrz

Koszt dojazdu oraz noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w hotelu JAWOR, http://hotel-jawor.pl tel. kontaktowy 33 3003085, Gmina Zawoja, lub wybrać z bazy noclegowej Gminy Zawoja zamieszczonej na stronie internetowej www.zawoja.pl, w zakładce turystyka.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 325.05.2018 r. mailowo:
stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:
721 653 495.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz

Zaproszenie na XXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (…)

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na Nadzwyczajne XXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się dnia 9.06.2017 r. (piątek) w Gminie Niedźwiedź

Miejsce posiedzenia: Poręba Wielka 765, Koninki, 34-735 Niedźwiedź

Porządek obrad >>>patrz

Koszt dojazdu oraz pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w hotelu Górski Raj, Poręba Wielka 765, Koninki, 34-735 Niedźwiedź, Gmina Niedźwiedź, tel. 18 331 80 11, lub wybrać z bazy noclegowej
Gminy Niedźwiedź zamieszczonej na stronie internetowej www.niedzwiedz.iap.pl,
w zakładce Baza agroturystyczna.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 31.05.2017 r. mailowo:
stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:
(48) 13 461 00 13.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz

Spotkaliśmy się po raz kolejny

W dniu 7.10.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne XXI Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz
Samorządów Posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. W spotkaniu udział wzięło 16 przedstawicieli – delegatów z 13 gmin członkowskich naszej organizacji.
Najważniejszym omawianym tematem była subwencja ekologiczna. Przewodniczący odczytał
pismo wystosowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Pana Wiesława Janczyka  dotyczące tejże subwencji >>>patrz Pomimo, że proponowane przez nasze stowarzyszenie
rozwiązania zaopiniowane zostały negatywnie przez Pana Janczyka wszyscy uczestnicy obrad podkreślili, że mimo pojawiających się przeszkód, w dalszym ciągu warto zabiegać i podejmować trud związany z wprowadzeniem w życie subwencji ekologicznej Mamy nadzieję, że dzięki pomocy Pana Posła Bogdana Rzońcy oraz Pana Senatora Zdzisława Pupy sprawa subwencji
środowiskowej, o której wprowadzenie walczy Stowarzyszenie nabierze tempa.
Oto krótka informacja o podjętych działaniach:
>>>pismo 1
>>>pismo 2
>>>pismo 3
Rzec by można, że po raz kolejny chcą się nas pozbyć… ale my działamy w myśl przysłowia
„jak nie drzwiami to oknem” i nadal dążyć będziemy do organizacji spotkań z osobami mającymi wpływ na wdrożenie subwencji środowiskowej.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Przewodniczący Krzysztof Mróz

Zapraszamy na Nadzwyczajne XXI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na Nadzwyczajne XXI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się dnia 07.10.2016 r. (piątek) w Gminie Lutowiska

Miejsce posiedzenia: Siedlisko Carpathia, Muczne 3a, 38-713 Muczne, gmina Lutowiska

Porządek obrad w załączeniu >>>patrz

Koszt dojazdu oraz pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w Ośrodku Centrum Promocji Leśnictwa, Muczne 2, 38-713 Muczne, gmina Lutowiska, tel. 784 582 893 – Pan Adam Śmigielski lub wybrać z bazy noclegowej Gminy Lutowiska zamieszczonej na stronie internetowej www.lutowiska.pl –
turystyka/gdzie spać.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 23.09.2016 r. mailowo:
stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:
(48) 13 461 00 13.

W imieniu Zarządu
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz

XX Walne Zgromadzenie za nami…

XX Walne Zgromadzenie odbyło się 24 czerwca 2016 r. Tym razem delegaci gmin członkowskich gościli w gminie Bukowina Tatrzańska. W obradach wzięło udział 11 osób. Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej,
a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium za rok 2015,
podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Głównym tematem dyskusji jak miała miejsce podczas zebrania była kwestia realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z ustawą
o subwencji ekologicznej. Wszyscy obecni na zebranie zadeklarowali zgodnie kontynuację starań o przyjęcie projektu uchwały przez parlamentarzystów – podjęto Uchwałę oraz wystosowano apel do Prezesa Rady Ministrów. >>>patrz
Wszystkim, którzy wzięli udział w obradach serdecznie dziękuję.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz