Archiwa kategorii: Aktualności

ZAPRASZAMY NA XXIII WALNE ZGROMADZENIE…

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na Nadzwyczajne XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się dnia 8.06.2017 r. (piątek) w Gminie Zawoja

Miejsce posiedzenia: HOTEL Jawor, ul. Wilczna 1847, 34-223 Zawoja

Porządek obrad >>>patrz

Koszt dojazdu oraz noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w hotelu JAWOR, http://hotel-jawor.pl tel. kontaktowy 33 3003085, Gmina Zawoja, lub wybrać z bazy noclegowej Gminy Zawoja zamieszczonej na stronie internetowej www.zawoja.pl, w zakładce turystyka.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 325.05.2018 r. mailowo:
stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:
721 653 495.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz

Zaproszenie na XXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (…)

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na Nadzwyczajne XXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się dnia 9.06.2017 r. (piątek) w Gminie Niedźwiedź

Miejsce posiedzenia: Poręba Wielka 765, Koninki, 34-735 Niedźwiedź

Porządek obrad >>>patrz

Koszt dojazdu oraz pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w hotelu Górski Raj, Poręba Wielka 765, Koninki, 34-735 Niedźwiedź, Gmina Niedźwiedź, tel. 18 331 80 11, lub wybrać z bazy noclegowej
Gminy Niedźwiedź zamieszczonej na stronie internetowej www.niedzwiedz.iap.pl,
w zakładce Baza agroturystyczna.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 31.05.2017 r. mailowo:
stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:
(48) 13 461 00 13.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz

Spotkaliśmy się po raz kolejny

W dniu 7.10.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne XXI Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz
Samorządów Posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. W spotkaniu udział wzięło 16 przedstawicieli – delegatów z 13 gmin członkowskich naszej organizacji.
Najważniejszym omawianym tematem była subwencja ekologiczna. Przewodniczący odczytał
pismo wystosowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Pana Wiesława Janczyka  dotyczące tejże subwencji >>>patrz Pomimo, że proponowane przez nasze stowarzyszenie
rozwiązania zaopiniowane zostały negatywnie przez Pana Janczyka wszyscy uczestnicy obrad podkreślili, że mimo pojawiających się przeszkód, w dalszym ciągu warto zabiegać i podejmować trud związany z wprowadzeniem w życie subwencji ekologicznej Mamy nadzieję, że dzięki pomocy Pana Posła Bogdana Rzońcy oraz Pana Senatora Zdzisława Pupy sprawa subwencji
środowiskowej, o której wprowadzenie walczy Stowarzyszenie nabierze tempa.
Oto krótka informacja o podjętych działaniach:
>>>pismo 1
>>>pismo 2
>>>pismo 3
Rzec by można, że po raz kolejny chcą się nas pozbyć… ale my zdziałamy w myśl przysłowia
„jak nie drzwiami to oknem” i nadal dążyć będziemy do organizacji spotkań z osobami mającymi wpływ na wdrożenie subwencji środowiskowej.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Przewodniczący Krzysztof Mróz

Zapraszamy na Nadzwyczajne XXI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na Nadzwyczajne XXI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się dnia 07.10.2016 r. (piątek) w Gminie Lutowiska

Miejsce posiedzenia: Siedlisko Carpathia, Muczne 3a, 38-713 Muczne, gmina Lutowiska

Porządek obrad w załączeniu >>>patrz

Koszt dojazdu oraz pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w Ośrodku Centrum Promocji Leśnictwa, Muczne 2, 38-713 Muczne, gmina Lutowiska, tel. 784 582 893 – Pan Adam Śmigielski lub wybrać z bazy noclegowej Gminy Lutowiska zamieszczonej na stronie internetowej www.lutowiska.pl –
turystyka/gdzie spać.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 23.09.2016 r. mailowo:
stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:
(48) 13 461 00 13.

W imieniu Zarządu
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz

XX Walne Zgromadzenie za nami…

XX Walne Zgromadzenie odbyło się 24 czerwca 2016 r. Tym razem delegaci gmin członkowskich gościli w gminie Bukowina Tatrzańska. W obradach wzięło udział 11 osób. Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej,
a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium za rok 2015,
podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Głównym tematem dyskusji jak miała miejsce podczas zebrania była kwestia realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z ustawą
o subwencji ekologicznej. Wszyscy obecni na zebranie zadeklarowali zgodnie kontynuację starań o przyjęcie projektu uchwały przez parlamentarzystów – podjęto Uchwałę oraz wystosowano apel do Prezesa Rady Ministrów. >>>patrz
Wszystkim, którzy wzięli udział w obradach serdecznie dziękuję.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz

Zapraszamy na XX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia…

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza

Delegatów Gmin Członkowskich
na XX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się dnia 24.06.2016 r. w Gminie Bukowina Tatrzańska

Miejsce posiedzenia: Ośrodek Wypoczynkowy Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Porządek obrad w załączeniu >>>patrz

Koszt dojazdu oraz pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce noclegowe można zarezerwować w Ośrodku Wypoczynkowym Grand Stasinda, tel. 18 263 77 07, kom. 603 715 382

  • Budynek I – 80 zł/osoba/nocleg, śniadanie 20 zł/osoba
  • Budynek II – 60 zł/osoba/nocleg, śniadanie 20 zł/osoba

lub wybrać z bazy noclegowej Gminy Bukowina Tatrzańska zamieszczonej na stronie internetowej ugbukowinatatrzanska.pl – gdzie spać.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach XX Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia do dnia 15.06.2015 r. mailowo: stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: (48) 13 461 00 13.

W imieniu Zarządu
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Mróz

ODBYŁO SIĘ XIX WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Walne Zgromadzenie odbyło się 15 maja 2015 r. w Lutowiskach i wzięło w nim udział 12 osób. Było to spotkanie podsumowujące czwarty rok czwartej kadencji Zarządu oraz szesnasty rok działalności Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium za rok 2014, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Głównym tematem dyskusji jak miała miejsce podczas zebrania była kwestia realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z ustawą
o subwencji ekologicznej i starań o rekompensatę za „utracone dochody i ograniczone
możliwości rozwoju”. Wszyscy obecni na zebranie zadeklarowali zgodnie kontynuację starań
o przyjęcie projektu uchwały przez parlamentarzystów.
W związku z zakończeniem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonano wyboru nowych członków wymienionych organów. Obecny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
Skład Zarządu V kadencji:
Przewodniczący Zarządu – Krzysztof Mróz
Z-ca przewodniczącego Zarządu – Jan Skiba
Sekretarz – Joanna Klimek – Szymanowicz
Skarbnik – Franciszek Górecki
Członek Zarządu – Zbigniew Szczepański
Członek Zarządu – Witold Ossowski

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Łukaszczyk
Sekretarz – Tadeusz Chołko
Członek Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Małuch

W imieniu Zarządu

Krzysztof Mróz

Zapraszamy na XIX Walne Zgromadzenie…

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza
delegatów Miast i Gmin Członkowskich

 

na XIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

 

które odbędzie się dnia 15 maja 2015 r. /piątek/ o godz. 1000.  Obrady poprzedzać będzie
posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień 14 maja 2015 r.
/czwartek/ o godz. 1800.

 

Miejsce posiedzenia: Gmina Lutowiska, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego,
Lutowiska 74a

Porządek obrad >>>patrz

Koszt dojazdu oraz pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Miejsce noclegowe można zarezerwować:
1) Restauracja Kresowa Chreptiów – 120 zł/nocleg ze śniadaniem
2) Pensjonat „U Eskulapa” – 60 zł/nocleg ze śniadaniem
3) Gospodarstwo Agroturystyczne „Wilcza Jama” – 120 zł/nocleg ze śniadaniem
lub wybrać z bazy noclegowej Gminy Lutowiska zamieszczonej na stronie internetowej
www.lutowiska.pl, w zakładce „turystyka – gdzie spać” >>>patrz

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w obradach XIX Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia do dnia 15.04.2015 r. mailowo: stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com
lub telefonicznie pod numerem telefonu: (48) 13 461 00 13.

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Mróz

Zapraszamy na XVIII Walne Zgromadzenie…

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione zaprasza
delegatów Miast i Gmin Członkowskich

 

na XVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

 

które odbędzie się dnia 6 czerwca 2014 r. /piątek/ o godz. 1300.  Obrady poprzedzać będzie posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zaplanowane na godz. 1230.

 

Miejsce posiedzenia: Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, piętro 18 Unia Miast Polskich,
wejście od ul. Marszałkowskiej.

 

Porządek obrad w załączeniu >>>patrz

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Mróz

 

 

UWAGA!!!!

Z przyczyn od nas niezależnych zmienione zostało miejsce posiedzenia. Pierwotnie miało być to Krajowe Centrum Obsługi Samorządu Terytorialnego, Warszawa, ul. Poznańska 13/2.
Za utrudnienia przepraszamy!