Konferencja Klimatyczna

Konferencja Klimatyczna

W dniu 1 grudnia br., w Poznaniu, rozpoczęła się 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmiany Klimatu i 4 Spotkanie Stron Protokołu z Kioto.

>>czytaj