XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W dniach 5-6 czerwca br. odbyło się XI Walne Zgromadzenie.

Organizatorem i zarazem gospodarzem spotkania, które odbyło się w ośrodku wczasowym,
w Porębie Wielkiej – Koninki, był Wójt Gminy Niedźwiedź – Pan Janusz Potaczek.

W dniu 5 czerwca odbyły się spotkania robocze Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz terenowe spotkanie z Dyrektorem Gorczańskiego PN, Panem Januszem Tomasiewiczem, który zaprezentował walory i problemy związane z obszarem parku.

W dniu 6 czerwca odbyło się główne posiedzenie, którego przebieg i treść oddaje protokół sporządzony przez organizatora >> patrz oraz krótki fotoreportaż >> patrz

Frekwencja, ze strony delegatów była tradycyjna czyli poniżej 50% ale za to dopisali zaproszeni goście, którzy poparli ideę i sens istnienia Stowarzyszenia, a nawet wyrazili wolę przystąpienia, jako Gmina Mszana Dolna i Powiat Limanowski.

W gronie zaproszonych gości był również redaktor gazety „Dziennik Polski” co znalazło swoje odbicie na jego łamach.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Hubert Prałat