Kolejne propozycje zmian w ustawie o ochronie przyrody

Kolejne propozycje zmian – w dniu 30 maja br. zamieściliśmy na naszej stronie projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody, autorstwa osób z kręgów Państwowej Rady Ochrony Przyrody, datowany 15.05.2008 r.

Teraz zamieszczamy projekt, zmiany do zmiany, z dnia 03.06.2008r. projekt_zmiana_ustawy-15.05  >> patrz

Należy zaznaczyć, że powyższe propozycje dotyczą ujednoliconego projektu zmiany, nieznanego nam autorstwa, który ukazał się w marcu br. ustawa_oos_16.05.2008  >> patrz

Dziwi ta duża aktywność w tworzeniu kolejnych projektów zmiany ustawy, szczególnie w kontekście wypowiedzi Pana Wiceministra – Głównego Konserwatora Przyrody, iż w czwartym kwartale bieżącego roku rozpoczną się prace nad tekstem zupełnie nowej ustawy pod roboczym tytułem: „Prawo ochrony przyrody i krajobrazu”.

Może jest to akcja „faktów dokonanych” tworzących bazę dla nowej ustawy, będziemy bacznie śledzili rozwój wypadków, a swój komentarz zamieścimy wkrótce.

Hubert Prałat