Miesięczne archiwum: lipiec 2023

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

Zarząd i przedstawiciele Gmin członkowskich Stowarzyszenia Samorządów posiadających  na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe odbyli walne zebranie wyborcze. Jednym z gości była Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Podczas zebrania zdecydowano o składzie Zarządu Stowarzyszenia na kolejne cztery lata.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Przewodniczący Zarządu – Witold Ossowski, burmistrz gminy Brusy;

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Stanisław Gorajczyk, wójt gminy Sułoszowa;

Skarbnik – Zbigniew Szczepański, wójt gminy Chojnice;

Sekretarz – Karolina Listwan-Franczak, zastępca wójta gminy Zawoja;

Członkowie zarządu – Urszula Kolmann, burmistrz gminy Zwierzyniec oraz Krzysztof Mróz, wójt gminy Lutowiska.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Zbigniew Mackiewicz – wójt gminy Suwałki;

Przemysław Biesek – Talewski – burmistrz Czerska;

Małgorzata Małuch – wójt gminy Sękowa.

Gośćmi zebrania byli: Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i Główny Konserwator Przyrody oraz Sławomir Mazurek, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dyskusja obejmowała zagadnienia dotyczące działalności gmin w oparciu o funkcjonowanie na ich terenach obszarów przyrodniczo chronionych. Wskazano na zalety i utrudnienia, jakie niosą z sobą Parki Narodowe w kontekście gminnego rozwoju. Omówiono liczne rozwiązania, zmiany w polskim prawodawstwie m.in. w ustawie o ochronie przyrody. Członkowie stowarzyszenia wskazywali silną potrzebę wdrożenia tzw. „subwencji środowiskowej” dla tych samorządów, w których tereny objęte są różnymi formami ochrony przyrody.

Pani minister Golińska zapewniła o dalszych rozmowach i tworzeniu w miarę możliwości projektów związanych ze wsparciem ekonomicznym i działalnością tych gmin. Ponadto Pan Prezes Mazurek wskazał, że NFOŚiGW prowadzi różnorodne programy dla gmin.

W zebraniu uczestniczyli reprezentanci Gminy: Lutowiska, Zwierzyniec, Sękowa, Chojnice, Białowieża, Suwałki, Zawoja, Sułoszowa, Czersk i Brusy.